Nowy Program Ciepłe Mieszkanie dla domów wielorodzinnych

W połowie roku uruchomiony zostanie Program Ciepłe Mieszkanie adresowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Nowe działanie NFOŚiGW będzie wspierało m. in. wymianę ogrzewania, okien i drzwi oraz zakup i montaż rekuperacji.

11/04/2022 – Materiał archiwalny

Wysokość dofinansowania będzie zależna od dochodów wnioskodawcy. Organizator programu w pierwszej kolejności zaproponuje dotacje właścicielom mieszkań, w drugim etapie zaproszenie do „Ciepłego Mieszkania” otrzymają wspólnoty mieszkaniowe. Wśród dotowanych źródeł ciepła znajdą się m. in. kotły na pellet, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe kondensacyjne. Będzie też możliwe uzyskanie dotacji do podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 

Wsparcie ma dotyczyć również wymiany okien i drzwi, wykonania instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej oraz opracowania dokumentacji projektowej.

 

Wysokość dotacji

 

Wysokość dotacji będzie uzależniona od poziomu dochodów wnioskodawcy. Wstępnie zapowiedziano trzy poziomy dofinansowania:

 

  • Podstawowy poziom dofinansowania wyniesie do 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 15 tys. zł).

 

  • Podwyższony poziom dofinansowania dla osób o niższych dochodach – do 60 % kosztów kwalifikowanych (do 25 tys. zł).

 

  • Najwyższy poziom dofinansowania przeznaczony dla osób o bardzo niskich dochodach – do 90 proc. kosztów (do 37,5 tys. zł).

 

Dodatkowo skorzystają mieszkańcy miejscowości o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, gdzie przewidziano dotację o 5 % wyższe niż w pozostałych lokalizacjach.

 

Wsparcie termomodernizacji w mieszkaniach komunalnych

 

Docelowo o wsparcie Programu Ciepłe Mieszkanie będą mogły ubiegać się samorządy gminne, które następnie będą przydzielać środki właścicielom mieszkań i wspólnotom mieszkaniowym.


Dodatkowo NFOŚiGW zapowiada inny program dotacyjny koordynowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z którego samorządy i ich jednostki będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji mieszkań komunalnych.

 

(na podst. Portal Samorządowy)

Fot. Pixabay.com