O to pytacie najczęściej - wersja 2.0

Portal CzystePowietrze.eu odpowiedział na ponad 2000 pytań dotyczących rządowego Programu Czyste Powietrze. Zainteresowanie uzyskaniem dotacji do ogrzewania i termomodernizacji jest bardzo duże.

18/05/2020 – Materiał archiwalny

Zapoznanie się z zestawem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wersji 2.0 Programu Czyste Powietrze, obowiązującej od 15 maja 2020 r., pozwoli uzyskać szybki dostęp do informacji. Zachęcamy również do zapoznania się z zestawem odpowiedzi na pytania przygotowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

 

DOM ISTNIEJĄCY

– Dom odziedziczony po dziadkach, budowany przed wojną, do kapitalnego remontu. O co można wnioskować?

Program Czyste Powietrze oferuje dotację do: wymiany ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenia przegród wewnętrznych i zewnętrznych, wymiany okien i drzwi, rekuperacji, preferencyjną pożyczkę do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki, paneli słonecznych). W pierwszej kolejności należy zmodernizować ogrzewanie.

 

DOM NOWO BUDOWANY

– Jakie wsparcie przewiduje Program Czyste Powietrze dla właścicieli domów nowo budowanych?

Program Czyste Powietrze z dniem 15 maja 2020 r. nie przewiduje dotacji dla właścicieli domów nowo budowanych.

 

DOM DŁUGO BUDOWANY

– Moja rodzina buduje dom od przeszło 20 lat. Budynek nie został jeszcze odebrany. O co mogę wnioskować do Programu Czyste Powietrze?

Takie domy nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

WĘGIEL/­PELLET/­CZY GAZ?

– Mieszkam w małym mieście i planuję modernizację ogrzewania w kierunku nowoczesnego kotła na groszek węglowy. Czy to prawda, że taki kocioł można instalować w ramach programu tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej, lub nie jest ono uzasadnione ekonomicznie?

Tak, to prawda. Dopiero, gdy nie ma możliwości zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań, można uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu kotła na groszek węglowy. Inaczej jest w przypadku kotła na pellet, który ustępuje jedynie ciepłu z sieci, natomiast można montować go niezależnie od dostępności sieci gazowej.

 

DOCIEPLENIE DOMU

– Czy każdy właściciel/współwłaściciel domu jednorodzinnego może ubiegać się o dofinansowanie do docieplenia domu?

Należy spełnić dwa podstawowe warunki: pozwolenie na budowę domu musi zostać wydane przed 2015 r. oraz wymienić ogrzewanie na spełniające warunki regulaminu Programu Czyste Powietrze.

 

WNIOSEK

W jaki sposób osoby starsze będą mogły składać wniosek? Co w przypadku braku możliwości złożenia wniosku tylko elektronicznie – czy dotychczasowa forma (elektronicznie przez Portal Beneficjenta + Poczta) nadal będzie możliwa?

Nadal będzie możliwe złożenie wniosku, wypełnionego w interaktywnym formularzu PDF, przez Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej każdego z 16 WFOŚiGW oraz dostarczenie go do siedziby właściwego WFOŚiGW również za pośrednictwem poczty. Możliwe też będzie złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej.

 

WNIOSEK I FAKTURY

– Kiedy powinienem zakupić i zamontować pompę ciepła – przed czy po złożeniu wniosku?

Wersja 2.0 programu przewiduje zrealizowanie inwestycji w terminie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż po 15 maja 2020 r.

 

WNIOSKI

– Chciałabym się dowiedzieć, czy jako właściciel domu 20-letniego mogę złożyć więcej niż jeden wniosek? Pierwszy, na wymianę ogrzewania, planuję złożyć jeszcze w tym roku, zaś drugi – dotyczący termomodernizacji – za rok.

Takie działanie jest dopuszczalne. Jeżeli realizacja poszczególnych etapów inwestycji planowana jest w znacznych odstępach czasu, istnieje możliwość złożenia oddzielnych wniosków. W przypadku domów istniejących, Program Czyste Powietrze zawsze na pierwszym miejscu stawia wymianę źródła ciepła. Zatem najpierw ogrzewanie, później inne realizacje.

 

DOŻYWOTNIA SŁUŻEBNOŚĆ A WNIOSEK

– Mam dożywotnią służebność w domu należącym do mojej rodziny. Jak mogę skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Wniosek o dotację powinien złożyć właściciel budynku. Jeśli osoba korzystająca ze służebności zamierza ponieść wydatki na wkład własny do inwestycji, która podniesie standard życia, można to uregulować na drodze umowy cywilno-prawnej pomiędzy służebnikiem, a właścicielem.

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ