Ponad 151 tys. wniosków do Czystego Powietrza na ok. 3 mld zł

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze - od początku jego funkcjonowania, czyli od 19 września 2018 r. - wpłynęło ponad 151 tyś. wniosków na kwotę dofinansowania prawie 3,1 mld zł.

05/08/2020 – Materiał archiwalny

nowej odsłonie programu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska gospodarki wodnej przyjęły już 12 192 wnioski (tym 1008 elektronicznych) wartości 123 139 327 zł dofinansowania Czyste Powietrze 2.0 – wersja programu, której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów – wystartowało 15 maja 2020 r. ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

 

10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków dofinansowanie ramach programu Czyste PowietrzeE-wnioski są dostępne serwisie gov.pl. A dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa papierowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.

Osoby gorzej sytuowane nadal oczekują na uruchomienie tzw. podwyższonego poziomu dofinansowania, które wymaga zmian legislacyjnych, umożliwiających gminom wystawianie zaświadczeń zarobkach osób ubiegających się wsparcie.

 

(źródło – czystepowietrze.gov.pl)