Program Ciepłe Mieszkanie od połowy lipca

Długo wyczekiwany Program Ciepłe Mieszkanie wspierający wymianę przestarzałego ogrzewania, okien i drzwi w budynkach wielorodzinnych będzie ponownie przesunięty w czasie – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

01/07/2022 – Materiał archiwalny

W styczniu NFOŚiGW zapowiedział uruchomienie wsparcia inwestycji w ramach nowego programu na wiosnę, w kwietniu przesunięto je na koniec czerwca, natomiast według ostatnich zapowiedzi – program ma wystartować w połowie lipca.

 

Ciepłe Mieszkanie na mniejszą skalę w formie pilotażowej było realizowane w 2021 r. w woj. dolnośląskim i zachodniopomorskim, a także w Pszczynie na Śląsku. Jako działanie prowadzone w odrębnej formie będzie uzupełniać realizowany od 2018 roku Program Czyste Powietrze, wspierający wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w domach jednorodzinnych.

 

Przypominamy, że wysokość dofinansowania będzie zależna od poziomu dochodów wnioskodawcy. Organizator programu w pierwszej kolejności zaproponuje dotacje właścicielom mieszkań, w drugim etapie zaproszenie do „Ciepłego Mieszkania” otrzymają wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wśród dotowanych źródeł ciepła znajdą się: kotły na pellet, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe kondensacyjne oraz podłączenie do ciepłowni. Będzie też możliwe uzyskanie dotacji do podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 

Wsparcie ma dotyczyć również wymiany okien i drzwi, wykonania instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej oraz opracowania dokumentacji projektowej.

 

Wysokość dotacji

 

Według wcześniejszych zapowiedzi wysokość dotacji ma być uzależniona od poziomu dochodów wnioskodawcy. Wstępnie zapowiedziano trzy poziomy dofinansowania:

 

  • Podstawowy poziom dofinansowania wyniesie do 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 15 tys. zł).

 

  • Podwyższony poziom dofinansowania dla osób o niższych dochodach – do 60 % kosztów kwalifikowanych (do 25 tys. zł).

 

  • Najwyższy poziom dofinansowania przeznaczony dla osób o bardzo niskich dochodach – do 90 proc. kosztów (do 37,5 tys. zł).

 

Ponadprogramowo skorzystają mieszkańcy miejscowości o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, gdzie przewidziano dotacje o 5 % wyższe niż w pozostałych lokalizacjach.

 

Zapowiedź wsparcia do termomodernizacji w mieszkaniach komunalnych

 

Docelowo o wsparcie Programu Ciepłe Mieszkanie będą mogły ubiegać się samorządy gminne, które następnie będą przydzielać środki właścicielom mieszkań i wspólnotom mieszkaniowym.

 

NFOŚiGW zapowiada również inny program dotacyjny koordynowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z którego samorządy i ich jednostki będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji mieszkań komunalnych.

 

Fot źródło: https://pixabay.com/pl