Program Czyste Powietrze - wzrośnie wysokość dotacji

Mamy dobre wiadomości dla osób zainteresowanych skorzystaniem z Programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza jeszcze w tym roku wprowadzić ułatwienia dotyczące składania wniosku oraz wycofać zapis o braku dofinansowania do kotła na pellet, gdy dom jest podłączony do sieci gazowej. Jest też zapowiedź wyższych dotacji.

15/04/2022 – Materiał archiwalny

Uruchomiony w 2018 r. Program Czyste Powietrze jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych przestarzałymi piecami na węgiel i drewno oraz wymagających termomodernizacji. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

 

Rządowy Program był wielokrotnie modyfikowany w trakcie realizacji. Dużą „reformę” przeszedł w maju 2020 r., gdy ogłoszono jego wersję 2.0. W 2022 roku powrócono do wysokich dotacji przeznaczonych dla osób o bardzo niskich dochodach, które funkcjonowały na początku. Jeszcze w tym roku NFOŚiGW zamierza wprowadzić kolejne usprawnienia. Jednym z nich będzie uproszczenie procedur składania wniosków o dotację. Zapowiedziano również wzrost wysokości wsparcia, co wydaje się naturalne w związku z gwałtownym wzrostem cen urządzeń grzewczych, materiałów budowlanych oraz usług. Wyższe wsparcie uzyskają osoby, które zdecydują się na kompleksową termomodernizację budynku.

 

Zielone światło dla kotłów na pellet

 

W obecnej wersji Programu Czyste Powietrze nie można było uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu kotła na pellet, gdy dom był podłączony do sieci gazowej. Zapowiadana reforma programu przywróci taką możliwość.

 

Obecnie o dotację mogą się ubiegać osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. To też ma się zmienić, bowiem NFOŚiGW planuje podniesienie progu dochodowego, uprawniającego do ubiegania się o wsparcie.

 

 

(na podst. www.portalsamorzadowy.pl)