Program Mój Prąd 3.0 na nowych zasadach

Od 1 lipca ma wystartować nowy nabór do programu Mój Prąd. Wersja 3.0 przewiduje m.in. rozszerzenie zakresu programu o punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu. Nie wiadomo jeszcze czy dofinansowanie utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

23/04/2021 – Materiał archiwalny

Zasady, które mają obowiązywać w trzeciej odsłonie programu Mój Prąd.

 

  1. Program dotyczy wytwarzania i zużywania na własne potrzeby energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 2 - 10 kW.
  2. Inwestycje muszą być połączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).
  3. Koszty kwalifikowane brane pod uwagę dotyczą przedziału czasowego od 1 lutego 2020 r. do 31. grudnia 2023 r.
  4. Poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji

 

Program Mój Prąd 3.0 będzie finansowany ze środków unijnych.

 

Program Mój Prąd cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków informuje minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. – Dzięki niemu nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. To program przyjazny dla użytkownika. Jednak w trzeciej edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów.

 

Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

 

Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.