Program Moje Ciepło – wsparcie do pomp ciepła w nowych domach już od wiosny

Budujesz dom? Potrzebujesz wsparcia do ogrzewania? Niebawem wystartuje Program Moje Ciepło oferujący korzystne dotacje do pomp ciepła w nowych domach energooszczędnych.

01/03/2022 – Materiał archiwalny

Start programu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada uruchomienie nowego programu wspierającego poprawę jakości powietrza na przełomie I i II kwartału 2022 r.

 

Dotacja do 21 000 zł
Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych. Dotacja obejmie do 30 % kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczone będą wydatki poniesione na zakup buforów oraz zbiorników c.w.u., jak również prace ziemne np. odwierty.

 

Brak kryterium dochodowego
Decyzja o przyznaniu dotacji Programu Moje Ciepło nie będzie uzależniona od wysokości dochodów wnioskodawcy. W programie ma natomiast zostać uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższy poziom dofinansowania rodzinom wielodzietnym.

 

Podwyższony standard – wymogi techniczne
Beneficjenci Programu Moje Ciepło będą mogli ubiegać się o dopłatę do zakupu i montażu pomp ciepła w domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. W pierwszym roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg nieodnawialnej energii pierwotnej na poziomie minimum 63 kWh/m2 budynku rocznie, zaś w kolejnych latach wymóg ten zostanie zaostrzony do 55 kWh/m2 budynku rocznie.

 

Kryterium czasowe/beneficjenci programu
- o dofinansowanie w Programie Moje Ciepło będą ubiegali się właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych będących w trakcie budowy lub domów, gdzie złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

 

Wypłata dotacji po przeprowadzeniu inwestycji
Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Osoby planujące skorzystanie z dotacji Programu Moje Ciepło otrzymają wypłatę dotacji po przeprowadzeniu inwestycji.

 

Ograniczenia dla kotłów na paliwa stałe
Z programu Moje Ciepło nie będzie można skorzystać, jeśli w budynku będzie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Wyjątek będą stanowiły kominki przeznaczone do celów rekreacyjnych.