Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze nie łączą się ze sobą

Na przełomie sierpnia i września rząd planuje ogłoszenie naboru do programu Mój Prąd wspierającego zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Program jest bardzo prosty – każdy może pozyskać do 5 tys. zł wsparcia do nowej instalacji produkującej prąd ze słońca.

19/08/2019 – Materiał archiwalny

Do tej pory właściciele domów jednorodzinnych mogli korzystać ze wsparcia rządowego programu Czyste Powietrze, gdzie pomoc była przewidziana w formie pożyczki preferencyjnej. Nowy program będzie realizowany poprzez udzielanie dotacji.

 

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50 % kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2 - 10 kW mocy zainstalowanej. Po wyczerpaniu budżetu programu ilość instalacji fotowoltaicznych powinna wzrosnąć ponad czterokrotnie. Obecnie funkcjonuje ich ok. 65 tysięcy. Dzięki programowi przybędzie nawet 200 tysięcy nowych mikroinstalacji.

 

Użytkownicy portalu CzystePowietrze.eu chcą wiedzieć, czy można skorzystać z obu form wsparcia jednocześnie. Odpowiedź znajduje się na stronie Ministerstwa Energii. Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu Mój Prąd. Do programu zakwalifikują się osoby, które rozpoczęły inwestycję po 22 lipca 2019 r.

 

Uwaga! Inwestycję należy zamknąć po ogłoszeniu naboru do programu, a wnioski składamy po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

 

Szczegółowe informacje o programie Mój Prąd dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Energii. www.gov.pl/­web/­energia/­program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe