Rachmistrz zapyta: czym pali Pan(i) w piecu?

Od 1 kwietnia startuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Każdy dorosły Polak w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca ma obowiązek samospisania się przez Internet, lub, jeśli to nie jest możliwe, skorzystać ze specjalnej infolinii bądź odwiedzin rachmistrza.

26/03/2021 – Materiał archiwalny

 Tym razem pytania Głównego Urzędu Statystycznego będą mocno szczegółowe. W wykazie pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w części Kwestionariusz mieszkania zawarto pytanie o główny sposób ogrzewania mieszkania i przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania. Czy osoby wypełniające kwestionariusz spisowy mogą obawiać się konsekwencji w przypadku przyznania się do ogrzewania zakazanym paliwem? Czy dane ze spisu mogą przeciekać do straży miejskich/gminnych?

 

Specjaliści tłumaczą, że dane osobowe będą w toku spisu podlegały anonimizacji, ale będzie można uzyskać informację, jakie źródła paliwa są na danym terenie stosowane. Może to się przydać do wyegzekwowania stosowania paliw ekologicznych w przyszłości, ale nie spowoduje kontroli konkretnych osób.

 

O ile w przypadku innych niewygodnych pytań np. Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą? od odpowiedzi można się uchylić, w sprawie ogrzewania trzeba podać konkretną odpowiedź. Lepiej, abyśmy byli uczciwi w tej kwestii, gdyż uzyskane dane ogólne dotyczące naszego kraju mogą pokazać skalę zjawiska palenia zakazanymi paliwami i pomogą w zaplanowaniu dalszych działań zaradczych.