Ulga termomodernizacyjna − warto skorzystać!

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi ulgi termomodernizacyjnej, przypominamy że ulga i program Czyste Powietrze to dwie odrębne możliwości.

27/03/2020 – Materiał archiwalny

Program Czyste Powietrze, z podstawową zasadą – im niższe dochody, tym wyższa dotacja, umożliwia osobom o bardzo niskich dochodach likwidację przestarzałych kotłów na bezpieczne niskoemisyjne urządzenia grzewcze oraz docieplenie budynków mieszkalnych.

 

Dedykowana zamożniejszym ulga termomodernizacyjna dedykowana jest szczególnie osobom z dochodami powyżej średniej krajowej, w tym podatnikom o rocznym dochodzie przekraczającym 125 528 zł, dyskwalifikującym z programu Czyste Powietrze. Ulgą kieruje zasada – im wyższa podstawa opodatkowania, tym wyższy odpis.

 

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych na realizację wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 53 tys. zł. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych tylko w już istniejących budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych. Ulga nie dotyczy innych typów nieruchomości i nie jest to ulga budowlana. Tym samym osoby, które dopiero budują dom, nie mogą z niej skorzystać.

 

Pamiętajmy, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu nie podlegają wydatki, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jak to rozumieć w praktyce? Właściciel domu jednorodzinnego może na wymianę starego urządzenia uzyskać dotację z programu Czyste Powietrze, a docieplenie domu odliczyć sobie w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ