UWAGA! Zmiana w regulaminie programu Czyste Powietrze

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy planują skorzystać z dotacji w ramach rządowego programu Czyste Powietrze po 1 lipca 2019 r. nie będą już mogli, jak do tej pory ponosić wydatków inwestycyjnych przed dniem złożenia wniosku. Powyższa zmiana nie odnosi się do wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

22/03/2019 – Materiał archiwalny

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy planują skorzystać z dotacji w ramach rządowego programu Czyste Powietrze po 1 lipca 2019 r. nie będą już mogli, jak do tej pory ponosić wydatków inwestycyjnych przed dniem złożenia wniosku. Powyższa zmiana nie odnosi się do wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.Taką informację opublikował na stronie internetowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zakupiliśmy już urządzenie grzewcze spełniające wymogi programu Czyste Powietrze to należy złożyć wniosek o dofinansowanie przed 1 lipca 2019 r. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony pozytywnie - nie uzyskamy dofinansowania do inwestycji modernizacji kotłowni lub zakupu nowego źródła ciepła. Podobnie będzie z wszelkimi innymi materiałami termomodernizacyjnymi kwalifikującymi się do dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Link do komunikatu NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/­o-nfosigw/­aktualnosci/­art,1377,wazna-informacja-dla-osob-ktore-chca-zlozyc-wnioski-w-ramach-programu-czyste-powietrze-po-1-lipca-2019-roku-.html