Wszystkie urządzenia i materiały do Czystego Powietrza na jednej liście

Od 2021 r. do programu Czyste Powietrze kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane do bazy lista-zum.ios.edu.pl.

12/08/2020 – Materiał archiwalny

Tzw. Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) powstanie na bazie istniejącej czyste−urzadzenia.ios.edu.pl i będzie zgodna z wymogami programu, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Pod adresem lista−zum.ios.edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością będą dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe.

 

- Baza powstaje w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce, więc zagwarantujemy naszym beneficjentom dostęp do sprawdzonych, ekologicznych rozwiązań - zapowiada Dominik Bąk, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Bazę, która będzie eliminować występowanie przypadków nieuczciwej konkurencji ze strony firm producenckich, nadal będą współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń grzewczych. Żeby wpisać urządzenie/­materiał na listę wymagana będzie rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie, która będzie miała charakter informacyjny i nie będzie rankingiem czy informacją handlową, a dodawane urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.

 

Za realizację zadania, w tym administrację i aktualizację bazy, odpowiedzialny będzie Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, z którym NFOŚiGW podpisał aneks do umowy, zawartej w lipcu 2019 r., na przygotowanie dotychczasowej listy czyste−urzadzenia.ios.edu.pl.

 


 

Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ