Wysokie zainteresowanie programem Czyste Powietrze

Polacy są mocno zainteresowani uczestnictwem w programie Czyste Powietrze. W ciągu miesiąca od ogłoszenia naboru zarejestrowanych zostało ok. 47 tysięcy wniosków o dofinansowanie do wymiany przestarzałego ogrzewania oraz termomodernizacji.

09/11/2018 – Materiał archiwalny

Taki poziom intensywności aplikowania o dotację musi zostać utrzymany, aby w ciągu 10 lat zlikwidować ok. 4 mln kopciuchów zatruwających nasze powietrze. To jest możliwe pod warunkiem, że wystarczy środków, a urzędnicy zdołają podołać nawałowi napływających wniosków.

 

17 września 2018 r. ruszył nabór do programu Czyste Powietrze realizowanego przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. W ramach programu można uzyskać atrakcyjne dofinansowanie do wymiany przestarzałego ogrzewania oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych.

 

To pierwszy realizowany na tak szeroką skalę program wspierający wymianę przestarzałego ogrzewania na nowoczesne oraz termomodernizację. Program Czyste Powietrze ma za zadanie wyeliminować m.in. palenie śmieci oraz stosowanie opału niskiej jakości, by w perspektywie wieloletniej poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.

 

Program jest adresowany w szczególności do osób z niskim i średnim dochodem – im niższe dochody, tym wyższa dotacja. Na wkład własny w programie BOŚ udzieli niskooprocentowanych pożyczek. Maksymalny koszt kwalifikowany w programie to 53 tys. zł, minimalny – 7 tys. zł. Planowany czas zakończenia programu to rok 2029. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Rząd zapowiada, że realizacja Czystego Powietrza pochłonie łącznie ok. 103 mld zł.