Zapowiedź zmian w Programie Czyste Powietrze

W drugiej połowie roku można się spodziewać korzystnych zmian w Programie Czyste Powietrze – zapowiada NFOŚiGW. Mają one przede wszystkim stanowić zachętę dla osób, które złożą wniosek o wsparcie do wymiany „kopciucha” i termomodernizacji domu jednorodzinnego.

24/05/2022 – Materiał archiwalny

Inwestycje zrealizowane w ramach programu oprócz walki ze smogiem mają służyć znacznemu ograniczeniu zużycia ciepła niezbędnego do ogrzania budynku.

 

– Poprzez program „Czyste Powietrze” nie tylko ochronimy środowisko naturalne i tym samym zdrowie Polaków, ale także zwiększamy oszczędności finansowe w domowych budżetach – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Natomiast planowane zmiany w elastyczny sposób odnoszą się do rynkowego otoczenia, w którym program „Czyste Powietrze” obecnie funkcjonuje.

 

Potencjalni uczestnicy Programu Czyste Powietrze mają nadzieję, że te enigmatyczne zapowiedzi oznaczają realne dopasowanie kwot dotacji do gwałtownego wzrostu cen urządzeń grzewczych i materiałów budowlanych oraz działania na rzecz większej dostępności programu – np. poprzez zmiany w kryteriach dochodowych.

 

W obecnej sytuacji geopolitycznej zupełnie nielogiczne wydaje się ograniczenie w regulaminie programu uniemożliwiające wybór kotła na paliwo stałe – kotła na pellet lub kotła zagazowującego drewno, gdy dom jest podłączony do sieci gazowej. Mowa o przypadkach, w których budynek jest ogrzewany „kopciuchem”, a gazu ziemnego używa się w ograniczonym zakresie – np. do przygotowania posiłków lub nie używa się go w ogóle. Takie ograniczenie nie pomaga w uniezależnieniu Polski od paliw kopalnych. Poza tym czasy stabilnych i korzystnych cen gazu ziemnego minęły bezpowrotnie. 

 

Najbliższe i najpilniejsze modyfikacje Programu Czyste Powietrze mają być wdrożone jesienią - na przełomie III i IV kwartału 2022 r. - zapowiada NFOŚiGW. Kolejne zmiany  mają dotyczyć dodatkowego wsparcia dla najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, chodzi tu m. in. o wsparcie logistyczne, które ułatwi przeprowadzenie kosztownych inwestycji. 

 

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych od lat czekają na wsparcie do wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych. Program Ciepłe Mieszkanie ma wystartować na początku II połowy roku.

 

Będzie on bazował na doświadczeniach i wnioskach z pilotaży skierowanych do właścicieli budynków wielorodzinnych, które od ubiegłego roku są prowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, a także śląskiego (gmina Pszczyna).