Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Zgłoszenia gmin do programu Czyste Powietrze wydłużone do końca marca

Ministerstwo Klimatu i Środowiska o miesiąc wydłużyło termin zgłaszania się gmin do programu Czyste Powietrze. Do końca marca 2021 r., gminy zgłaszają się do współpracy w sprawie  programu.

03/03/2021 – Materiał archiwalny

Porozumienie zaproponowane przez ministra klimatu uwzględnia nowe bonusy dla gmin. Dzięki temu samorządy będą korzystać z pakietu startowego na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.

 

Łączny budżet zachęt, przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln zł. Obejmuje on wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 i 0 zł) oraz do 16 mln na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, chcących korzystać z tych bonusów, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu „Czyste Powietrze”.

 

W tym celu – do końca marca br. konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat). Gminy, które już przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, czyli mają podpisane porozumienie z WFOŚiGW, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z WFOŚiGW propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. Nowe porozumienia będą zawierane przez WFOŚiGW do końca maja 2021 r. (opr. na podst. www.czystepowietrze.gov.pl)