Zmiany w Programie Czyste Powietrze

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wprowadził kolejne zmiany w zasadach Programu Czyste Powietrze. Mają one przyspieszyć wdrażanie programu i ostatecznie doprowadzić do odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

30/07/2019 – Materiał archiwalny

 

  • Minister uprawnił gminy do przyjmowania wniosków o dofinansowanie i dokonywania wstępnej weryfikacji. Przypomnijmy, że jak podaje ministerstwo środowiska, na początku lipca prawie 1000 na 2477 gmin zgłosiło gotowość udzielenia wsparcia przy wdrażaniu programu.
  • Uproszczeniu uległ również wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Beneficjentów ucieszy zapewne to, że nie będzie już konieczna dodatkowa wizyta wnioskodawcy w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Innym udogodnieniem jest wydłużenie z 24 do 30 miesięcy czasu realizacji inwestycji.
  • Kolejna zmiana znosi obowiązek składania weksla in blanco z klauzulą bez protestu przez beneficjenta, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

 

Opisywane zmiany obowiązują od 29 lipca 2019 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem zmian zasad realizacji programu opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. www.gov.pl/­web/­srodowisko/­zmiany-w-programie-czyste-powietrze2