01/10/2021

Technologie Czystego Powietrza

Program Czyste Powietrze powstał by uporać się z problemem zanieczyszczenia powietrza, powodującego wzrost zachorowalności na wiele chorób oraz mającego negatywny wpływ na długość życia Polaków.

Organizatorzy programu zgodnie z zaleceniami unijnymi usuwają z programu urządzenia na węgiel (od 1 stycznia 2022 r.). Węgiel dzięki technologiom można już spalać czysto, jednak stopniowe wycofywanie tego paliwa z ogrzewnictwa indywidualnego ma związek nie z technologią spalania, ale z pilną potrzebą rezygnacji ze stosowania paliw kopalnych w ogrzewnictwie i przemyśle. Spalanie paliw kopalnych: węgla, gazu i ropy silnie podgrzewa klimat, co powoduje nieodwracalne, niekorzystne zmiany na Ziemi, m. in. wzrost poziomu oceanów oraz kwasowości wód (efekt – masowe ginięcie gatunków), pustynnienie Europy, w tym Polski, wzrost gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

 

Zerowy bilans CO2 przy spalaniu biomasy

 

Spalanie biomasy nie wywołuje tych samych skutków, co spalanie paliw kopalnych i wiąże się z zerowym bilansem CO2. Urządzenia na biomasę, w tym kotły c.o. na pellet drzewny pomagają dbać o jakość powietrza i są neutralne dla klimatu.

 

 

Urządzenia Czystego Powietrza na liście ZUM

 

Tzw. Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest zgodna z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi Programu Czyste Powietrze. Pod adresem lista−zum.ios.edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Oprócz urządzeń znajdziemy tu również inne elementy budowlane, takie jak: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe.

 

Baza ZUM powstała w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce. Do wpisania urządzenia bądź materiału na listę wymagana jest rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji są umieszczane w ogólnodostępnej bazie o charakterze informacyjnym, a uszeregowanie produktów jest losowe. Listę prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.


Skorzystaj z dotacji

 

Program Czyste Powietrze 2022
- pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków

 

SPRAWDŹ