Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Czyste Powietrze po aktualizacji 21 I 2019

Adresatami rządowego programu Czyste Powietrze są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, bądź wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

21/01/2019 – Materiał archiwalny

Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji.

 

Najwyższe dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” otrzymują osoby o najniższych udokumentowanych dochodach. Wysokość wsparcia waha się od 15-90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Ponadto Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII w tabeli (zamieszczona poniżej), intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Nie kwalifikują się obecnie do programu osoby, których roczny dochód przekracza 125 528 zł. Bogaci nie stracą – wprost przeciwnie – mogą znacznie prościej skorzystać z możliwości odzyskania  pieniędzy zainwestowanych w termomodernizację i nowoczesne urządzenia grzewcze – dzięki uldze termomodernizacyjnej, odliczą sobie od podatku inwestycje, które ze względu na wysokie dochody nie mogą być sfinansowane w ramach „Czystego Powietrza”. Pamiętajmy jednak, że wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie.

 

Tabela 1

 

Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji ustalimy na podstawie tabeli zamieszczonej poniżej:

 

Tabela 2

 (Opr. na podst. materiałów NFOŚiGW)